همایش داهوا در زنجان

در این سمینار مدیران و کارشناسان داهوا به معرفی محصولات و راه کارهای داهوا در این سمینار پرداختند

سمینار زنجان داهوا سمینار داهوا زنجان

dahua seminar zamjan

dahua zanjan seminar