نمایشگاه:کمپانی داهوا مقدم شما را در نمایشگاه Intersec 2015 Dubai گرامی می دارد

کمپانی داهوا مقدم شما را در نمایشگاه سالانه Intersec در سال 2015 گرامی می دارد.

مکان  : دبی - امارات 

Trade Centre Arena and Sheikh Saeed Halls

غرفه :SA-C26

زمان : January 18 - 20, 2015